Розмовний стиль мовлення

Матеріал з ДніпроWiKi
Перейти до: навігація, пошук
Розмовний стиль мовлення

Розмо́вний стиль мо́влення — це стиль, який використовується в усному повсякденному спілкуванну побуті, у родині, на виробництві. Основне призначення розмовного стилю :

  • бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками,
  • з'ясування побутових стосунків.

У розмовному стилі відсутній попередній відбір мовного матеріалу. Вживаються разом із нейтральною лексикою стилістично знижені мовні засоби: фразеологізми, діалектизми, жаргонізми тощо. Часто вживаються в розмовній мові вигуки, частки, вставні слова, неповні речення, повтори, неузгоджені словосполучення тощо. У розмовній мові велику роль грають нелінгвістичні засоби спілкування: міміка, жестикуляція, ситуація. Використання Сфера використання розмовного стилюусне повсякденне спілкування в побуті, у родині, на виробництві. Основне призначеннябути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з'ясування виробничих і побутових стосунків. Слід розрізняти неформальне й формальне спілкування.

  • нерегламентоване, його мета і зміст значним чином визначаються особистими (суб'єктивними) стосунками мовців.
  • зумовлене соціальними функціями мовців, отже, регламентоване формою і змістом.


Якщо звичайне спілкування попередньо не планують, не визначають його мету і зміст, то ділові контакти передбачають їх попередню ретельну підготовку, визначення змісту, мети, прогнозування можливих висновків, результатів. У повсякденній розмові мовці можуть зачіпати різні, здебільше не пов'язані теми, отже, їхнє спілкування має довільний інформативний характер. Ділова ж розмова не виходить за межі визначеної теми, є конструктивною і підпорядкована розв'язанню конкретних завдань, досяганню заздалегідь визначеної мети.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти
Google AdSense