Web-2.0

Матеріал з ДніпроWiKi
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Загальні відомості

Web.jpeg
Веб 2.0 – друге покоління мережевих сервісів Інтернету. На відміну від першого покоління сервісів (the mostly read-only Web) Веб 2.0 (the wildly read-write Web) дозволяє користувачам спільно діяти - обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження соціальної взаємодії. Тому технології Веб 2.0. ще називають соціальними сервісами Інтернету.
Появу терміну Веб 2.0 прийнято пов‘язувати зі статтею Тіма О‘Рейлі „Що таке Веб 2.0”. За Тімом О‘Рейлі «Веб 2.0 – це не просто інтеграція сервісів, це ідея використання колективного розуму».
Концепцію Веб 2.0 розроблено в результаті спільного мозкового штурму видавництва O’Reilly Media та компанії MediaLive International під час проведення коференції FOO Camp. На малюнку 2 показано мапу Веб 2.0, яка ілюструє основні ідеї та принципи Веб 2.0.
Web20.png
Ключовими факторами зростаючого успіху технологій Веб 2.0 є відкритість інформаційного наповнення, оперативність доступу й розміщення, незалежність від індивідуального графіка включення учасників в процес комунікацій під час спільної роботи. Відвідування ресурсів Веб 2.0 за останні роки зросло на 668%, тобто в 7 разів. Так, в 2004 році в США кількість ресурсів Веб 2.0 складало лише 2% від загальної кількості переглянутих сайтів, в той час зараз це число дорівнює 12%.


Принципи функціонування Веб 2.0

  • Важливим аспектом Веб 2.0 є зміна пріоритетів та акцентів у використанні технологій та задоволенні потреб користувачів. Так, Веб 1.0 орієнтувався на розвиток технологій комп'ютерної взаємодії, а Веб 2.0 розвиває технології орієнтовані на користувачів. Нові інформаційні технології суттєво впливають на колективні способи спілкування, мислення та дій.
  • До основних принципів Веб 2.0 можна віднести невід’ємне право користувачів самостійно створювати контент, маніпулювати ним та управляти зв’язками між своїми та чужими матеріалами, отже мова йде про скоординовану активність окремих користувачів по формуванню та наповненню мережі контентом. Активність характеризується підвищеним рівнем комунікації, координації та включення користувачів у процес використання та створення ресурсів, поповнення сервісів, визначення стратегії розвитку ресурсу вцілому.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ «СОЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ВЕБ 2.0 У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ»


Веб 2.технологій у Дніпропетровській області

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
Навігація
Інструменти
Google AdSense